dissabte, 20 de juliol de 2013

Epíleg.

Totes les histories tenen un final. Però solament les millors histories tenen un epíleg: Trobada de mòduls de MärklinCafé en Santa Fe del Penedès, 19 de juliol de 2013.