dimecres, 27 de febrer de 2013

Bases de semàfors.

Con un tros de planxa de PVC, un fleix, el coixinet vell d'un ordinador i 2 grapes... 

 
... es poden fer dos pericons,...


... i posar-los al final de les andanes,...... per poder-les utilitzar quan necessiti instal·lar semàfors.